Etämyynnin ennakkotiedot

Toimeksiannon peruuttaminen ja voimassaolo

Asianajotoimisto Tradition kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa toimeksianto ilmoittamalla siitä Asianajotoimisto Traditiolle kirjallisesti neljäntoista (14) päivän toimeksiannon vastaanottamisesta. Toimeksianto voidaan peruuttaa käyttäen oheista peruuttamislomaketta​ tai muuten kirjallisesti.

Toimeksiannon hoitaminen aloitetaan vasta edellä mainitun peruuttamisajan päätyttyä, ellei asiakas pyydä sähköpostitse tai muutoin todisteellisesti Asianajotoimisto Traditiota aloittamaan toimeksiannon hoitamista jo aiemmin. Mikäli asiakas on pyytänyt Asianajotoimisto Traditiota aloittamaan toimeksiannon hoitamisen, asiakkaalla on velvollisuus maksaa Asianajotoimisto Traditiolle kohtuullinen korvaus peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä tehdystä työstä. Peruuttamisoikeutta ei enää ole, jos Asianajotoimisto Traditioon jo ehtinyt hoitaa toimeksiannon kokonaan.

Kun sekä asiakas että Asianajotoimisto Traditio ovat molemmat täyttäneet toimeksiannon mukaiset velvoitteensa kokonaan, toimeksiantosuhde lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista.  Lisäksi asiakkaalla on milloin tahansa oikeus päättää Asianajotoimisto Tradition toimeksianto välittömin vaikutuksin syytä ilmoittamatta.