Hinnasto

1.1.2023 alkaen

Perusveloitus tunnilta 260,00 € alv 0 % (322,40 € alv 24 %).

Avustavan lakimiehen tuntiveloitus on 210,00 € alv 0 % (260,40 € alv 24 %).

Oikeudenkäyntiasioissa (myös KRIL, FINE ja Potilasvakuutuskeskus) tuntiveloitus on kuitenkin aina vähintään 240 alv 0 % (297,60 € alv 24 %).

Pienin veloitettava aikayksikkö on 15 minuuttia.

Perusveloitusta korotetaan 25 % tai 50 % kun toimeksianto on tavanomaista vastuullisempi ja perustuu erityisasiantuntemukselle, asian intressi on poikkeuksellisen suuri tai toimeksianto hoidetaan kiireellisenä, vieraalla kielellä tai virka-ajan ulkopuolella. Perusveloitusta korkeammasta tuntihinnasta ilmoitetaan asiakkaalle ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

KIINTEÄ VELOITUS

Tiettyjen asiakirjojen kuten testamenttien, avioehtojen tai tavanomaisten kauppakirjojen laatimisesta voidaan asiakkaan kanssa sopia kiinteä hinta. Tällaiseen toimeksiantoon liittyvistä lisätöistä veloitetaan normaali tuntiveloitus.

Antamamme kokonaispalkkioarviot ovat ainoastaan suuntaa-antavia, ellemme ole sopineet asiakkaamme kanssa toisin.

Kulut ja muut erityiset maksut, kuten matkakustannukset, asiantuntijalausunnot ja viranomaismaksut sekä vähäistä suuremmat kopiointikulut veloitetaan erikseen.

Kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero lisätään veloitettaviin palkkioihin ja muihin maksuihin.

LASKUTUS

Laskutamme asiakastamme yleensä kuukausittain jälkikäteen, ellei asiasta ole erityisesti sovittu toisin.

Varaamme oikeuden milloin tahansa pyytää asiakkaaltamme kohtuullista ennakkoa palkkion ja kulujen osalta.

Laskutetut määrät erääntyvät kokonaisuudessaan maksettaviksi laskuun merkittynä eräpäivänä, ellei toisin ole sovittu. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, laskulle peritään lisäksi korkolain mukaista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä alkaen.

Asiakas suorittaa Tradition laskun suoraan myös tilanteissa, joissa asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, ellei toisin sovita. Mikäli vakuutusyhtiö alentaa vakuutuksesta korvattavan palkkion määrää tai tuomioistuin alentaa vastapuolen maksettavaksi tulevaa määrää, Traditiolla on oikeus laskuttaa asiakkaalta sovittu hinta.

Tutustu Asianajotoimisto Traditio Oy:n yleisiin toimeksiantoehtoihin.