Yritys

Asianajotoimisto Traditio Oy on Munkkivuoressa toimiva tehokas ja osaava yritysten ja yksityishenkilöiden oikeudellisiin kysymyksiin erikoistunut asianajotoimisto. Päämääränämme on säästää asiakkaamme riitaisuuksilta tai sellaisten jo synnyttyä, löytää niihin käytännölliset mutta asiakkaan edut parhaiten huomioon ottavat ratkaisut.

Asianajotoimisto Traditio Oy on perustettu 17.12.1986, kun Lakiasiaintoimisto Traditio Oy merkittiin kaupparekisteriin. Yhtiön perustanut Olli Saarinen on edelleen yhtiön omistajayrittäjä, jonka pitkä kokemus ja käytännöllinen lähestymistapa juridiikan haasteisiin ovat yhtiön asiakkaiden käytössä. Ari Mertalan tulo Tradition osakkaaksi lisäsi entisestään yhtiön laajaa osaamista yksityis-, yritys- sekä vero-oikeuden alalla. Traditio toimii Mertalan jäätyä eläkkeelle keväällä 2024 perheyrityksenä ja palveluksessanne on Ollin lisäksi oikeustieteen maisteri Oona Saarinen, jonka erityinen osaaminen on  vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä sekä perhe- ja jäämistöoikeuden alalla.

Suunnittelemme ja toteutamme yritys- ja henkilöasiakkaillemme juridisia järjestelyjä, neuvottelemme sopimuksia ja ratkaisemme riitaisuuksia. Luonnollisesti edustamme asiakkaitamme eri tuomioistuimissa, sekä muissa viranomaisissa ja esimerkiksi kuluttajariitalautakunnassa.

Keskeisintä osaamistamme ovat asunto- ja kiinteistökauppaan, rakentamiseen ja asumiseen liittyvät asiat. Hallitsemme niin osakeyhtiö- kuin asunto-osakeyhtiöoikeuden. Ymmärrämme verotusta ja sen vaikutusta liiketoimintaan. Yritystoiminnan suunnittelussa ja yrityskaupoissa olemme asiakkaittemme tukena löytämässä oikeita ratkaisuja. Avustamme neuvotteluissa viranomaisten kanssa esimerkiksi kaavoitus- ja kiinteistökehityshankkeissa.

Perhe- ja perintöoikeudelliset kysymykset tulevat meille kaikille vastaan elämän eri vaiheissa. Laadimme avioehdot, testamentit ja esimerkiksi edunvalvontavaltakirjat. Toimitamme tai edustamme asiakkaitamme avioeron tai kuoleman jälkeen osituksissa, perinnönjaoissa ja perunkirjoituksissa.

Kun osapuolten välinen erimielisyys ei muuten ratkea, on edessä oikeudenkäynti. Asiamiehenä olemme tinkimättömästi asiakkaan puolella. Osaamme ja uskallamme kuitenkin etsiä yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja, jotka voivat tuntua kipeältä, mutta ovat asiakkaan etujen mukaisia. Olemme kouluttautuneet sovittelun mahdollistamiin nykyaikaisiin ja kustannustehokkaisiin menettelyihin.

Palveluksessanne

Olli Saarinen

  • asianajaja
  • LKV-pätevyys
  • merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään sovittelijaluetteloon

Oona Saarinen

  • oikeustieteen maisteri
  • luvan saanut oikeudenkäyntiavusta